Archiv pro rok: 2019

Proč areál SAKu?

Proč areál SAKu?

V posledních dnech se naplno rozjelo téma nákupu areálu firmy SAK v Pražské ulici. Někdo v tom vidí tunel, někdo údajný lobbing NEVIHNUTÍ, jelikož členy hnutí jsou i zaměstnanci této firmy. Proto si dovolím pár snad pro někoho užitečných informací.

Hlavní důvody, proč nákup areálu podporujeme:

  • Jedná se o důležitou lokalitu z pohledu možné budoucí dopravní obslužnosti. Nacházíme se v době, kdy není otázkou zda-li, ale jak moc se probudí turismus ve městě. První etapa rekonstrukce zámku skončí v 2021 a doufejme, že plynule bude navazovat etapa další. S ohledem na polohu města (spojnice Šumava – ČB, Šumava–Praha, Praha–Pasov…) je více než reálné, že v roce 2023 máme podobně, možná i více placených návštěvníků zámku než Velhartice, Kašperk apod. Což znamená 4-5x více návštěvníků oproti roku 2017. Proto se snažíme řešit otázku parkování, začínáme řešit systém značení atd. Areálu SAKu je jedním z míst, které může být vhodným záchytným parkovištěm (společně s parkovištěm u hotelu Terasa, či parkovištěm, které by mohlo vzniknout v areálu současných městských lesů a městských služeb).
  • Existují také studie, které s areálem pracují jako součástí veřejného prostranství (částečně nutná demolice areálu) s návazností centrální pěší a cyklostezku městem kolem řeky Volyňky
  • Město by mělo myslet koncepčně a předcházet budoucím problémům. Pokud máme možnost kontrolovat charakter rozvoje v lokalitě tohoto typu, mělo by být naší povinností to zajistit.
  • Areál lze případně vždy prodat a nevěřím, že by lokalita v čase ztrácela hodnotu. Navíc při případném prodeji má pak město možnost diktovat limity využití apod.

Jak vidíte, možností dlouhodobého využití a dobrých důvodů pro nákup je mnoho. Nic z toho nebude možné, pokud nebudeme areál vlastnit. Schválně používám výraz dlouhodobé. Město nemá zbytečné finance a ani nutnou potřebu investovat do “rychlého řešení”. Spíše je potřeba vyhodnotit reálné potřeby, které změny se zámkem v blízké době přinesou, a dle toho konat. Současně můžeme hledat cesty, jak investici financovat. Ať to budou dotace, PPP projekt či cokoliv jiného, bude to chvíli trvat. Nové dotační období od roku 2021 přinese také mnoho výzev a je potřeba na to být připraveni.

Pokud bychom nyní nerozhodli o nákupu areálu (resp. Smlouva o smlouvě budoucí), riskujeme, že v rámci zveřejnění nabídky bude areál prodán třetí straně. Nesouhlasím s tvrzením, že cena je přemrštěná. Odhadní cena byla téměř 10 mil, po vyjednávání je konečná nabídka 7.5 mil. Je to nižší cena, než za kterou se nabízejí obdobné areály v okolí. Stejně jako zastupitelé, tak i odhadkyně města Vimperk a nezávislí realitní makléř měli možnost si areál prohlédnout a odborně posoudit. Cenu s nimi vedení města poté konzultovalo.

A nakonec městské služby (MSL). Chápu umístění městských služeb jako nejhospodárnější dočasné řešení, než se definitivně rozhodne o dlouhodobém využití areálu (včetně řešení financování). Městské služby budou konečně garážovat techniku, která stojí milióny korun a aktuálně pro ni nejsou zastřešené prostory. Provozní náklady po optimalizaci a centralizaci technického vybavení budou mít MSL nižší a technické zázemí nesrovnatelné. A to jsem vyjmenoval jen některá pozitiva.

Rozumím tomu, že pro mnoho občanů je 7.5 mil velká investice, kterou si umí představit lépe využitou pro chodníky, silnice a další problémy, které nás trápí již nyní. Nicméně úkolem odpovědného vedení města je i plánovat o krok napřed a předcházet problémům, které by nás za pár let mohly trápit mnohem více.

Za NeViHnutí,
Petr Samek