Vimperk – město, se kterým si rozumíte

Vimperk – město, se kterým si rozumíte

Slušná komunikace, otevřenost vůči občanům i naslouchání názorům druhých, včetně politických oponentů, byly hlavní důvody, proč jsme se před čtyřmi lety rozhodli poprvé kandidovat. V některých ohledech se tato otázka posunula (aktivní sociální sítě města, zavedení Mobilního Rozhlasu, zlepšení politické kultury ve vimperském zastupitelstvu), přesto je stále co zlepšovat.

Chceme jasně a srozumitelně informovat občany i návštěvníky Vimperka o tom, co se ve městě děje. Chápeme, že některé investice, stavební akce apod. jsou natolik náročné a spletité, že se o nich jen těžko srozumitelně informuje. Přesto věříme, že lze nalézt cestu, jak sdělit občanovi vše podstatné bez zbytečných paragrafů a úřednických obratů. Inspirací nám v tomto ohledu může být Týden na radnici, který pravidelně psával bývalý starosta P. Dvořák. Ačkoliv jsou naše představy o městě, jeho vedení a fungování v lecčems rozdílné než ty Jihočechů 2012, zrovna toto považujeme za povedený počin. Nad každým dobrým nápadem je podle nás dobré se zamyslet a případně se inspirovat – bez ohledu na to, kdo s ním přišel.

Chceme, aby nejen zvolení zastupitelé, ale i místní podnikatelé a všichni občané měli možnost zapojit se do směřování našeho města. Proto jsme navrhli a prosadili participativní rozpočet, díky kterému vzniklo několik zajímavých počinů (lávka u nemocnice, zkulturnění Pivovarských teras, nové lavičky). V tomto volebním období, kdy byl zástupce Nevihnutí členem městské rady, vznikly a stále vznikají rovněž důležité dokumenty, na kterých se podílela i veřejnost a které budou mít v případě, že budou respektovány i příštím vedením města, dlouhodobý dopad na rozvoj Vimperka (strategický plán, koncepce cestovního ruchu, kulturní koncepce). Zástupci města se také setkávají s podnikateli a zástupci spolků. Chceme v tomto trendu pokračovat a vzájemnou spolupráci a podporu ze strany města podporovat. Vážíme si práce, kterou pro naše město dělají podnikatelé, spolky i jednotlivci, a chceme využívat potenciálu šikovných a schopných lidí.

NEVIHNUTÍ je sdružení nezávislých kandidátů, kteří komunikují jasně, věcně a se všemi. Pokud chcete, aby právě takoví byli Vaši zástupci, volte č. 3.

Adéla Jiříková

kandidátka za NEVIHNUTÍ