Archiv pro měsíc: Červenec 2018

Areál letních sportů je šance hlavně pro místní

Areál letních sportů je šance hlavně pro místní

Spolky Vimperk žije! a Prostor Vimperk pomohly v rámci projektu Hledá se Vimperk s první, časově náročnou, nejméně viditelnou a nejvíce opomíjenou částí – sběrem požadavků, diskuzí nad potřebami, propagací myšlenky koncepčního rozvoje areálu letních sportů. Chceme, aby potenciál areálu nezůstal jen v myšlenkách, ale začal se koncepčně tvořit veřejný prostor, který má ambice oslovit všechny generace. Výsledky z této analytické části byly odprezentovány na setkání 28. června a budou předány vedení města. Budeme usilovat o to, aby závěry byly použity jako dobře prodiskutovaný podklad pro architektonickou soutěž či studii. Jsme přesvědčeni, že základem úspěšného rozvoje musí být jasná koncepce, na které lze postupně budovat.

V prostoru areálu probíhá momentálně improvizovaná prezentace výsledků formou velkoformátových posterů a bude k vidění až do konce července. Každý se tak může cestou domů z města zastavit, prostudovat si shrnutí potřeb různých skupin obyvatel, hrozby i příležitosti areálu či 9 klíčových témat od architektů. K tomu se musí připojit další požadavky města, provozovatele areálu.

Co chceme hlavně prosadit? Výsledná studie musí být závazným rozvojovým plánem a ne jen další počin, který někdo s novým hnutím mysli shodí ze stolu 🙁

Chceme turisty?

Chceme turisty?

Vimperk má strategickou polohu. Je přirozenou bránou Šumavy pro návštěvníky z Prahy, Pasova i Českých Budějovic. Měl by být však rovněž městem, které je navštěvováno kvůli sobě samému. K tomu je potřeba vybudovat dostatečně lákavé zázemí s velkou rozmanitostí sportovní, relaxační i kulturní.

Město musí vyslat jasný signál, že Vimperk chce být významným turistickým cílem. Věříme ve Vimperk, který nabízí rozmanité a moderní služby, je zázemím pro návštěvníky Šumavy. Vytvoříme kartu turisty, která bude tyto služby propagovat a bude atraktivní nejen pro návštěvníky horských středisek. Podporujeme vznik městského muzea, rozšíření nabídky kulturních akcí a zasadíme se o rozvoj kvalitní letní scény.

NEVIHNUTÍ bude prosazovat:

  • vznik tzv. karty turisty, která bude výsledkem spolupráce šumavských měst, obcí a podnikatelů; výhody a slevy plynoucí z této karty budou motivovat návštěvníky okolí Vimperka k návštěvě i našeho města a naopak.
  • koncepční a rozmanité řešení tzv. Areálu letních sportů, opírající se o potřeby a požadavky obyvatel města (využití výsledků projektu Hledá se Vimperk, o jejichž zapracování do výsledné studie a realizace areálu budeme usilovat)
  • lepší turistické značení ve městě (značené okruhy, lepší informovanost o atraktivních a důležitých místech – např. informační středisko)
  • maximální využití potenciálu právě rekonstruovaného zámku a zastřešeného plaveckého bazénu.
Představujeme Nezávislé vimperské hnutí – Nevihnutí

Představujeme Nezávislé vimperské hnutí – Nevihnutí

Do počínající předvolební vřavy vstupuje další subjekt, který se pokusí získat sympatie voličů. NEzávislé VImperské HNUTÍ – NEVIHNUTÍ.

Jsme sdružením (převážně) mladých lidí, kteří už nechtějí nečinně přihlížet tomu, jak klesá úroveň komunikace mezi některými zástupci našeho města. Osobní spory, neblahá společná historie a antipatie začínají převažovat nad úsilím o prosperitu města. Často už není důležité to, co je předkládáno, ale to, kým je to předkládáno. Chápeme, že některé osobní křivdy je těžké odpustit a zapomenout a že i politik je jen člověk. I proto chceme ve vimperském zastupitelstvu nové, nezatížené a zdravě naivní tváře.

Proč jsme se rozhodli kandidovat?

Všichni se dlouhodobě zajímáme o vimperské dění a není nám lhostejné. Všichni jsme ve Vimperku nějakým způsobem aktivní a snažíme se udělat z něj živé město. Někteří z nás jsou členy spolku Vimperk žije!, který mimo jiné vydává Vimperský samizdat. I díky tomu jsme si uvědomili, jak je vimperské zastupitelstvo vztahově zamotané a jak složité je pro nezúčastněné jednotlivé uzly rozmotávat a orientovat se v nich. Říkáme si, že dost už bylo minulosti. Už nechceme řešit to, co bylo. Chceme tvořit to, co bude.

Co chceme ve Vimperku narovnávat?

V posledních letech se Vimperk mění v moderní a otevřené město, což je rozhodně trend, v němž chceme pokračovat. Mezi priority Nevihnutí patří maximální zapojení občanů Vimperka do rozhodování o důležitých otázkách a transparentnost radnice. Chceme, aby zastupitelé města naslouchali potřebám Vimperáků a vedli s nimi pravidelné a neformální dialogy. Budeme naslouchat potřebám osad a komunikovat s osadními výbory jakožto největšími znalci na problematiku svých osad. Budeme podporovat spolky a kluby významně se spolupodílející na atmosféře města.

Vimperk je město se strategickou polohou a velkým turistickým potenciálem. Město musí vyslat jasný signál, že Vimperk chce být významným turistickým cílem. Věříme ve Vimperk, který nabízí rozmanité a moderní služby, je zázemím pro návštěvníky Šumavy. Vytvoříme kartu turisty, která bude prostřednictím slev a výhod motivovat návštěvníky horských středisek k návštěvě i našeho města. Podporujeme vznik městského muzea, rozšíření nabídky kulturních akcí a zasadíme se o rozvoj kvalitní letní scény.

Sport neodmyslitelně patří k Vimperku. Nevihnutí bude prosazovat promyšlený rozvoj areálu letních sportů. Chceme navázat na výsledky projektu Hledá se Vimperk a realizovat architektonickou soutěž, která stanoví vzhled a funkci areálu na desítky let. Nebojíme se ani slova “Vodník”. Domníváme se, že kvalitní sportoviště poblíž města, ve kterém fungují velmi úspěšné sportovní kluby a gymnázium generující olympijské naděje, je velkým benefitem, jehož potenciál bychom měli rozvinout. Koncepční, jistě i kompromisní řešení umožní rozšíření nabídky aktivit nejen pro lyžaře, in-linisty a bikery, ale také pro běžce, příznivce singletracků, maminky s kočárky i seniory.

Témat, o kterých chceme diskutovat, je mnoho. Například podpora ještě těsnějšího navazování česko-německých vztahů, podpora opatření a služeb minimalizující sociálně-patologické jevy (např. terénní sociální práce, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), zřízení institutu městského architekta a další. Nelze také nezmínit otázku existence gymnázia jakožto klíčové instituce. Pokud chceme, aby ve Vimperku chtěly žít mladé rodiny s dětmi, musí město vyvinout maximální snahu o udržení této školy. Víme, že město má možnosti omezené, ale i přesto je hodně co zlepšovat. Od podpory propojení výuky s praxí a zapojení bývalých (a dnes již ve svém oboru úspěšných) studentů, po vylepšení dopravního spojení pro školáky z přilehlých obcí nebo již zmiňovaný rozvoj areálu Vodník.

Vimperk je malé město a témata jednotlivých uskupení, která vstupují do voleb, se budou jistě prolínat. Což, jak doufáme, otevře prostor pro smysluplnou práci příštího zastupitelstva města. Pokud bude Nevihnutí jeho součástí, budeme k hospodaření s městskými prostředky přistupovat zodpovědně. Vidět za sebou spoustu udělané práce je sice lákavé, ale pro přítomnost by se nemělo zapomínat na budoucnost. Budeme se snažit, aby se nezvyšoval již tak vysoký dluh města a investovalo se s rozmyslem. Město musí efektivně využívat dotace. Slovo “koncepční” nesmí být sprosté slovo, ale naopak cesta, jak šetřit peníze díky kvalitně připraveným projektům. Chceme tempo růstu, které je pro město a budoucí generace bezpečné.

Vimperáci, pustíte nás k volbám?

Cesta do komunální politiky, kterou jsme si zvolili, je ta nejtěžší možná. Jako hnutí nezávislých kandidátů se musíme prokázat podpisy 7 % všech voličů Vimperka. Potřebujeme tedy 517 Vašich podpisů, díky kterým budeme moci na podzim kandidovat. Svým podpisem vyjádříte pouze souhlas s kandidaturou Nevihnutí, neupíšete se tedy k povinnosti jej volit. Petiční archy jsou k dispozici u členů a přátel Nevihnutí a dále jsou ke stažení na stránkách www.nevihnuti.cz, kde jsou i aktuální informace o petičních místech. Děkujeme vám všem, kteří nám svůj podpis dáte a umožníte nám “utkat” se o místa v městském zastupitelstvu.

Přejeme všem Vimperákům klidné a slunné léto.
Za Nevihnutí
Petr Samek, David Pfeifer, Adéla Jiříková, David Šindler, Jan Czerwenka, Stanislava Vacíková, Jiří Kortus, František Řehoř, Simona Žižková, Milan Kuncl, Jan Hanžl, Ondra Šavrňák, Roman Pech a další