Category: Nevihnutí

Vimperk – město, se kterým si rozumíte

Vimperk – město, se kterým si rozumíte

Slušná komunikace, otevřenost vůči občanům i naslouchání názorům druhých, včetně politických oponentů, byly hlavní důvody, proč jsme se před čtyřmi lety rozhodli poprvé kandidovat. V některých ohledech se tato otázka posunula (aktivní sociální sítě města, zavedení Mobilního Rozhlasu, zlepšení politické kultury ve vimperském zastupitelstvu), přesto je stále co zlepšovat.

Chceme jasně a srozumitelně informovat občany i návštěvníky Vimperka o tom, co se ve městě děje. Chápeme, že některé investice, stavební akce apod. jsou natolik náročné a spletité, že se o nich jen těžko srozumitelně informuje. Přesto věříme, že lze nalézt cestu, jak sdělit občanovi vše podstatné bez zbytečných paragrafů a úřednických obratů. Inspirací nám v tomto ohledu může být Týden na radnici, který pravidelně psával bývalý starosta P. Dvořák. Ačkoliv jsou naše představy o městě, jeho vedení a fungování v lecčems rozdílné než ty Jihočechů 2012, zrovna toto považujeme za povedený počin. Nad každým dobrým nápadem je podle nás dobré se zamyslet a případně se inspirovat – bez ohledu na to, kdo s ním přišel.

Chceme, aby nejen zvolení zastupitelé, ale i místní podnikatelé a všichni občané měli možnost zapojit se do směřování našeho města. Proto jsme navrhli a prosadili participativní rozpočet, díky kterému vzniklo několik zajímavých počinů (lávka u nemocnice, zkulturnění Pivovarských teras, nové lavičky). V tomto volebním období, kdy byl zástupce Nevihnutí členem městské rady, vznikly a stále vznikají rovněž důležité dokumenty, na kterých se podílela i veřejnost a které budou mít v případě, že budou respektovány i příštím vedením města, dlouhodobý dopad na rozvoj Vimperka (strategický plán, koncepce cestovního ruchu, kulturní koncepce). Zástupci města se také setkávají s podnikateli a zástupci spolků. Chceme v tomto trendu pokračovat a vzájemnou spolupráci a podporu ze strany města podporovat. Vážíme si práce, kterou pro naše město dělají podnikatelé, spolky i jednotlivci, a chceme využívat potenciálu šikovných a schopných lidí.

NEVIHNUTÍ je sdružení nezávislých kandidátů, kteří komunikují jasně, věcně a se všemi. Pokud chcete, aby právě takoví byli Vaši zástupci, volte č. 3.

Adéla Jiříková

kandidátka za NEVIHNUTÍ

Vimperk – zelená brána Šumavy

Vimperk – zelená brána Šumavy

Město, stejně jako domácnosti a všechny organizace a podniky, se potýká se zvyšováním cen za energie. V tomto roce ceny energií stouply o stovky procent. A nikdo neví, jaká nás čeká budoucnost. Proto je nutné, aby se i město snažilo omezovat náklady za energie. Cestou by mohlo být použití solárních panelů na objektech města (školy, školky, úřad) či využití „chytrých“ lamp pouličního osvětlení s detekcí pohybu. Zároveň bychom chtěli zrevidovat, zda je skutečně nutné svítit veřejným osvětlením celou noc i v místech, kde se chodí minimálně a která se dají snadno obejít osvětlenou cestou. Nejsme jediní, kdo si leckdy nesmyslného osvětlování všiml, jsme proto rádi, že by v tomto ohledu mohla panovat shoda napříč politickými stranami a hnutími.

Zástupci města musí mít na paměti cenu provozu i nejistou budoucnost vždy, když připravují rekonstrukce ulic či mění inventář města. Současná krize je sice největší za dlouhou dobu, přesto k něčemu podobnému může dojít v každé době. Proto je potřeba při plánování počítat i se scénáři, které se v danou dobu nezdají pravděpodobné.

Další situace, na kterou by se mělo naše město připravit, je zvyšující se teplota. Evropská města bojují s rostoucími teplotami víc a víc – a vypadá to, že bude hůř. Zavádí se proto opatření jako natírání střech na světlé barvy, vysazování stromů či například omezení sekání trávy z důvodu udržování vlhkosti. Vimperk je díky své poloze i rozloze oproti jiným městům ve velké výhodě, přesto je to téma i pro nás, Vimperáky. Podporujeme proto výsadbu zeleně nejen z estetických, ale i praktických důvodů. Na druhou stranu je potřeba mít na paměti, že se zvyšujícím se teplem přichází i sucho – vysazovat tedy vlhkomilné letničky, které budou vyžadovat častou závlahu, není rozhodně ideální.

Vimperk by coby brána Šumavy měl být zelený – a to jak vizuálně, tak i ideově. Pokud také chcete žít ve městě, které umí myslet nejen na dnešek, ale i na zítřky, volte NEVIHNUTÍ – č. 3.

Adéla Jiříková

kandidát za NEVIHNUTÍ

Vimperk – dobré místo pro život

Vimperk – dobré místo pro život

Ačkoliv je Vimperk krásné historické město s unikátní polohou, podle údajů Českého statistického úřadu dochází od přelomu tisíciletí k neustálému snižování počtu jeho obyvatel. K letošnímu roku je to už přibližně o 15 %. Důvodů je jistě celá řada, ale když se bavím s bývalými Vimperáky o důvodech jejich odstěhování jinam, bohužel jako jeden z důvodů uvádějí i bydlení. A to jak vlastnické, tak i nájemní. O to smutnější je zjištění, že se odstěhovali např. jenom o pár kilometrů dál do sousední obce, protože tam dokázali narozdíl od Vimperka realizovat své plány.

Aktuální ceny a dostupnost stavebních materiálů, úrokové sazby, strach z recese a cen energií jsou zcela jistě důvody nižší poptávky po výstavbě rodinných domů. S tím město jako takové mnoho neudělá. Ale dalším a velice palčivým problémem je dostupnost a připravenost pozemků – a v tom již město může udělat mnohé. I v těžkých časech by měly být připravovány plány, jak Vimperákům umožnit získat vytoužený pozemek k výstavbě rodinného domu.To není rozhodně úkol na měsíce, neboť příprava změny územního plánu a projektů je běh na dlouhou trať. Tím spíše by se s přípravou mělo začít co nejdříve, a až se situace na trhu změní, budeme připraveni. Zde se přímo nabízí příprava lokalit „Branťák“ či Kalvárie, ale tím to nesmí skočit. Je nutné se pokusit najít i nové lokality, o kterých se zatím neuvažovalo.

Důležité je dle mého názoru i to, pro koho mají být pozemky připraveny. A tím jsou obyvatelé Vimperka. Rozhodně by nemělo docházet k tomu, že budou pozemky skupovat bohatí lidé z různých koutů České republiky a budou si zde dělat své letní/zimní sídlo.  Ne! Primárně mají být pozemky určeny obyvatelům Vimperka, přilehlých osad a lidí s blízkým napojením na Vimperk. Bohužel tady jako nedobrý příklad použiju projekt BIDLI. Vůbec nemám nic proti spojení se soukromým sektorem – naopak, považuji to za správnou a s ohledem na dnešní stav financí i v některých případech nutnou cestu. Ale to, že se město připravilo o možnost jakéhokoliv ovlivnění, komu budou domy prodány, považuji za velice nešťastné. Možnost, že nemovitosti koupí pro Vimperk zcela cizí lidé a Vimperští budou dále marně shánět pozemek, mi přijde velice nesprávná.O to horší situace nastane v případě, kdy dům koupí někdo na „kšeft“ a sám zde pobývat nebude. Ve výsledku by tak město muselo udržovat komunikace, prohrnovat sníh, financovat osvětlení apod., ale příjmy ze státního rozpočtu (z rozpočtového určení daní, které je závislé na počtu trvale bydlících obyvatel) nám to nevylepší. Otázkou ovšem zůstává, jak celý projekt vůbec dopadne. Už nyní muselo zastupitelstvo prodlužovat termíny, které byly zakotveny v původní smlouvě s BIDLI. Možná že k realizaci projektu nedojde a pak bude mít město možnost za 1/10 kupní cenu (tj. 13 Kč/m2 bez DPH) pozemky odkoupit zpět.

Vimperk má i nemalé množství nájemních bytů, které by si mělo město podržet. Aktuální počet je něco lehce nad jeden tisíc. Zde rád vidím, že peníze vybrané z nájemného se vracejí do oprav bytového fondu a nebo slouží k financování realizace nových bytů – viz „lesárna“. Ano, i toto je správný způsob, jak nabídnout lidem možnost bydlet ve Vimperku. Finanční zdroje města jsou omezené, a tak se zde nabízí zapojení soukromého sektoru. Forma PPP projektů je poslední dobou velice využívána a může být ku prospěchu všech.

Kandiduju spolu s dalšími nezávislými kandidáty za hnutí NEVIHNUTÍ. Podpořte nás v nadcházejících volbách a pojďme spolu připravit podmínky pro bydlení ve Vimperku. Volte NEVIHNUTÍ, volte č. 3.

David Pfeifer

kandidát za NEVIHNUTÍ

 

Proč areál SAKu?

Proč areál SAKu?

V posledních dnech se naplno rozjelo téma nákupu areálu firmy SAK v Pražské ulici. Někdo v tom vidí tunel, někdo údajný lobbing NEVIHNUTÍ, jelikož členy hnutí jsou i zaměstnanci této firmy. Proto si dovolím pár snad pro někoho užitečných informací.

Hlavní důvody, proč nákup areálu podporujeme:

 • Jedná se o důležitou lokalitu z pohledu možné budoucí dopravní obslužnosti. Nacházíme se v době, kdy není otázkou zda-li, ale jak moc se probudí turismus ve městě. První etapa rekonstrukce zámku skončí v 2021 a doufejme, že plynule bude navazovat etapa další. S ohledem na polohu města (spojnice Šumava – ČB, Šumava–Praha, Praha–Pasov…) je více než reálné, že v roce 2023 máme podobně, možná i více placených návštěvníků zámku než Velhartice, Kašperk apod. Což znamená 4-5x více návštěvníků oproti roku 2017. Proto se snažíme řešit otázku parkování, začínáme řešit systém značení atd. Areálu SAKu je jedním z míst, které může být vhodným záchytným parkovištěm (společně s parkovištěm u hotelu Terasa, či parkovištěm, které by mohlo vzniknout v areálu současných městských lesů a městských služeb).
 • Existují také studie, které s areálem pracují jako součástí veřejného prostranství (částečně nutná demolice areálu) s návazností centrální pěší a cyklostezku městem kolem řeky Volyňky
 • Město by mělo myslet koncepčně a předcházet budoucím problémům. Pokud máme možnost kontrolovat charakter rozvoje v lokalitě tohoto typu, mělo by být naší povinností to zajistit.
 • Areál lze případně vždy prodat a nevěřím, že by lokalita v čase ztrácela hodnotu. Navíc při případném prodeji má pak město možnost diktovat limity využití apod.

Jak vidíte, možností dlouhodobého využití a dobrých důvodů pro nákup je mnoho. Nic z toho nebude možné, pokud nebudeme areál vlastnit. Schválně používám výraz dlouhodobé. Město nemá zbytečné finance a ani nutnou potřebu investovat do “rychlého řešení”. Spíše je potřeba vyhodnotit reálné potřeby, které změny se zámkem v blízké době přinesou, a dle toho konat. Současně můžeme hledat cesty, jak investici financovat. Ať to budou dotace, PPP projekt či cokoliv jiného, bude to chvíli trvat. Nové dotační období od roku 2021 přinese také mnoho výzev a je potřeba na to být připraveni.

Pokud bychom nyní nerozhodli o nákupu areálu (resp. Smlouva o smlouvě budoucí), riskujeme, že v rámci zveřejnění nabídky bude areál prodán třetí straně. Nesouhlasím s tvrzením, že cena je přemrštěná. Odhadní cena byla téměř 10 mil, po vyjednávání je konečná nabídka 7.5 mil. Je to nižší cena, než za kterou se nabízejí obdobné areály v okolí. Stejně jako zastupitelé, tak i odhadkyně města Vimperk a nezávislí realitní makléř měli možnost si areál prohlédnout a odborně posoudit. Cenu s nimi vedení města poté konzultovalo.

A nakonec městské služby (MSL). Chápu umístění městských služeb jako nejhospodárnější dočasné řešení, než se definitivně rozhodne o dlouhodobém využití areálu (včetně řešení financování). Městské služby budou konečně garážovat techniku, která stojí milióny korun a aktuálně pro ni nejsou zastřešené prostory. Provozní náklady po optimalizaci a centralizaci technického vybavení budou mít MSL nižší a technické zázemí nesrovnatelné. A to jsem vyjmenoval jen některá pozitiva.

Rozumím tomu, že pro mnoho občanů je 7.5 mil velká investice, kterou si umí představit lépe využitou pro chodníky, silnice a další problémy, které nás trápí již nyní. Nicméně úkolem odpovědného vedení města je i plánovat o krok napřed a předcházet problémům, které by nás za pár let mohly trápit mnohem více.

Za NeViHnutí,
Petr Samek

6 dobrých důvodů, proč volit číslo 6

6 dobrých důvodů, proč volit číslo 6

 1. Nejsme populisti, jsme realisti.
 2. Jsme aktivní v mnoha spolcích a organizacích ve městě, dlouhodobě prokazujeme, že nám jde o lepší Vimperk.
 3. Jsme nové tváře, nejsme zatíženi osobními spory.
 4. Jsme vzdělaní lidé různých profesí a mnoha zkušeností.
 5. Máme mnoho nápadů a návrhů, co ve Vimperku změnit, a chceme o nich diskutovat se všemi napříč zastupitelstvem.
 6. Jednoduše proto, že Vimperk potřebuje změnu

Co konkrétně chce NEVIHNUTÍ ve Vimperku udělat a změnit, najdete na našich stránkách www.nevihnuti.cz. Chcete-li se více seznámit s našimi kandidáty, zveme vás dnes večer od 19 hodin na neformální setkání na Hamajdě. A jestli dnes nemůžete, více o celém našem týmu i videopředstavení prvních čtyř kandidátů jsou dostupná kdykoliv na https://nevihnuti.cz/o-nas/.

Jděte k volbám. Je to Vaše právo a jedinečná možnost, jak aktivně ovlivnit Vimperk na další čtyři roky.

Vimperk – Město naslouchající svým občanům

Vimperk – Město naslouchající svým občanům

Město není jen zastavěným územím s vlastní samosprávou, město je zejména společenstvím lidí, kteří ve městě žijí a pracují. Proto je důležité, aby vedení města naslouchalo potřebám a názorům obyvatel města a aby bylo vstřícné k jejich návrhům.
Velice důležitou součástí dění ve městě jsou spolky a kluby, které na jeho území fungují. Poslední dobou ve Vimperku vzrostl jejich počet a na vimperském dění je to znát. Nebýt jich, nebyl by ve Vimperku v posledních letech např. majáles, Vimperský Frňák, Zažít Vimperk jinak, Pohodová neděle, Vodnická světluška, Bitva na Winterbergu nebo by ve městě nevystoupila Anna K. či Ewa Farna. Jelikož tyto spolky pomáhají městu s tvorbou kulturních i sportovních programů, měly by být městem dostatečně podporovány. Zasadíme se o navýšení finanční a materiální podpory pro aktivní vimperské spolky. MěKS bude zajišťovat pro kohokoliv s dobrým kulturně-společenským nápadem servisní a poradenské služby. Smysluplná aktivita občanů musí být podpořena.

Chceme pokračovat v započaté tendenci vtahování občanů do důležitých otázek týkajících se našeho města. Veřejné debaty a průzkumy veřejného mínění by měly být samozřejmostí. Maximálně využijeme možnosti elektronické komunikace s občany. V mnohých městech a obcích funguje informační servis pro obyvatele města formou sms či emailu, chtěli bychom totéž pro naše občany. Obsahem těchto sdělení nebudou jen pozvánky na různé akce, ale i informace o místech sekání trávy, úklidu silnic, pozvánky na zasedání zastupitelstva apod. Tytéž informace by měl vysílat i městský rozhlas.

Elektronická komunikace však nesmí nahradit osobní setkávání zastupitelů města s občany. Členové NEVIHNUTÍ, kteří budou sedět v městském zastupitelstvu, se budou pravidelně setkávat s občany „na kávě o páté“ a naslouchat jejich názorům, potřebám a podnětům.
NEVIHNUTÍ bude usilovat o zavedení tzv. participativního rozpočtu. O části rozpočtu tak rozhodnete přímo vy. V praxi to funguje tak, že město určí část peněz na projekty, které si sami občané vyberou a schválí. Ještě před schvalovacím procesem však město posoudí proveditelnost jednotlivých nápadů. Následně je ten projekt, který má největší podporu veřejnosti, z městských peněz realizován. Funguje to např. v Brně a v letošním roce budou tak občané Brna moci volit mezi novými lavičkami v parku, webovými stránkami s fotkami a vzpomínkami brněnských pamětníků, hřištěm pro parkour a mnoha dalšími projekty. Participativní rozpočet není jen nástroj, který umožní obyvatelům spolurozhodovat o budoucnosti města, ale i způsob, jak ponouknout Vimperáky k přemýšlení o našem městě a zapojení se do jeho dění.

Chceme, aby se diskuze města s obyvateli nevedla jen ve Vimperku a o Vimperku. Budeme naslouchat i potřebám občanů našich osad. Podpoříme vznik dalších osadních výborů vedle třech již existujících a budeme s jejich zástupci pravidelně jednat a konzultovat jejich požadavky. Chceme rovněž obsazení obyvatel osad v komisích a výborech, zejména těch, které se jich bezprostředně týkají (např. výbor pro rozvoj města).

NEVIHNUTÍ bude prosazovat

– hmotnou i nehmotnou podporu spolků fungujících na území města
– vtahování veřejnosti do hledání řešení týkajících se budoucnosti města (veřejné diskuze, průzkumy veřejného mínění, vstřícnost k peticím apod.)
– neformální pravidelná setkávání zástupců města s veřejností a podnikateli
– informační servis pro zájemce z řad občanů (informace o důležitých událostech ve městě formou sms nebo emailu)
– pravidelná setkávání se zástupci osad

Vimperk – zodpovědný hospodář

Vimperk – zodpovědný hospodář

Všichni si asi přejeme mít krásné prosperující město, které je příjemným místem pro život, atraktivní pro turisty i vhodné pro podnikání. Všichni asi chceme, aby naše děti dostaly kvalitní základní i středoškolské vzdělání přímo ve městě, bez nutnosti cestování. To je jistě cíl nás všech, občanů města Vimperk. Bohužel, bez zodpovědného přístupu lze tohoto cíle jen stěží dosáhnout.

Nezávislé vimperské hnutí – NEVIHNUTÍ chce prosazovat ekonomicky zdravé město, kde budeme společně usilovat o skloubení odvážných vizí se zodpovědností řádného hospodáře. Všechno chce svůj čas a nelze vše udělat najednou. Proto je povinností zástupců města určit priority, řádně připravit projekty a zajistit jejich financování způsobem, který neohrozí budoucí rozvoj města. Využitím dotací a grantů je možné celkově snížit finanční náročnost projektů. Již v tuto chvíli je město zadluženo úvěry výrazně přesahující 200 mil. Kč, přičemž celkové příjmy rozpočtu jsou pro střednědobý výhled okolo 170 mil. Kč ročně. Plánované výdaje pro následují léta jsou okolo 150 mil. Kč ročně (výdaje budou ve skutečnosti ještě vyšší, neboť v této částce ještě nejsou započítány splátky již schválených úvěrů). Jak je vidět, tak volných prostředků moc nezbývá (http://www.vimperk.cz/files/10344.pdf). Z čeho pak budeme předfinancovávat projekty a garantovat vlastní zdroje pro získání nových dotací? Aktuální velikost dluhu je limitující. O to víc bychom se měli mít na pozoru, když podle predikcí ministerstva financí bude tempo růstu české ekonomiky zpomalovat, což může mít negativní dopad na určité příjmové složky městského rozpočtu. Konjunktura tu nebude věčně.

Zodpovědný hospodář nekouká jen na stránku výdajovou, ale snaží se optimalizovat i příjmy. Všechny aktivity města nemohou být výdělečné, a to je v některých případech naprosto v pořádku – město musí podporovat své obyvatele a garantovat určitý životní standard. Ovšem minimalizace ztrát je důležitou činností řádného hospodáře. Ať to jsou pravidelné audity městských organizací, investice do moderních technologií s jasnou návratností, či např. podpora turismu a navýšení příjmu z návštěvnosti krytého bazénu, z výběru ubytovacích a parkovacích poplatků atd.

NEVIHNUTÍ bude prosazovat

 • maximální využití státních i evropských dotací, grantů přeshraniční spolupráce a další
 • hospodaření s financemi města s vědomím nejistých zítřků
Vimperk – moderní město, moderní myšlenky

Vimperk – moderní město, moderní myšlenky

Chceme-li mít z Vimperka moderní a konkurenceschopné město, musíme následovat trendy, které s sebou rychle se měnící doba přináší. Nezávislé vimperské hnutí – NEVIHNUTÍ bude prosazovat koncepční a smysluplné změny. Naším cílem je Vimperk moderní a atraktivní, Vimperk komunikující se svými občany a Vimperk vstřícný k nápadům a aktivitám svých obyvatel.
Přinášíme některé návrhy, které povedou k těmto cílům.

Participativní rozpočet

Participativní rozpočet umožňuje, aby se obyvatelé města zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. V praxi to funguje tak, že město určí část peněz na projekty, které navrhnou sami obyvatelé města. Následně radnice přijímá návrhy obyvatel a posuzuje jejich realizovatelnost. Pokud jsou realizovatelné, jsou představeny veřejnosti, přičemž o jejich propagaci se starají samotní tvůrci myšlenky. Vyvrcholením je veřejné hlasování (na Facebooku, na webu města a na městském úřadě), které určí vítězný projekt. Ten je následně z peněz radnice realizován.
Participativní rozpočet není ve světě žádná novinka (první města s ním v Brazílii přišly už v roce 1989), a to ani v České republice. V současné době existuje tato forma nakládání s financemi města např. v Brně, některých částech Prahy či v Ostravě. Například Brno vyčlenilo pro participaci občanů v letošním roce 30 mil. Kč. Momentálně probíhá vyhodnocení realizovatelnosti celkem 109 podaných návrhů, přičemž volit budou Brňané v listopadu například mezi novými lavičkami v parku, hřištěm pro parkour či webovými stránkami s fotkami a vzpomínkami brněnských pamětníků.
Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz. Jeho smyslem je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy i příjemná atmosféra v obci.
A kolik peněz bychom prosazovali určit na participativní rozpočet ve Vimperku? Navrhujeme, aby se zpočátku vyčlenilo 300 tisíc (což je cca 0,2 % z celkového rozpočtu města, nejedná se tedy o žádnou závratnou částku). Jak občané, tak město by se mělo nejprve s touto formou hospodaření sžít. Pokud se ukáže, že je o ni zájem a přináší městu nové, kreativní nápady, může se v příštích letech objem peněz zvýšit.

Městský architekt

NEVIHNUTÍ bude prosazovat zřízení institutu městského architekta. Jeho úkolem je zajišťovat komplexní služby architekta při rozvoji města. Mezi jeho hlavní činnosti patří: vyhodnocení aktuálního stavu a připravovaných záměrů (sleduje hlediska urbanistická, architektonická či estetická), dále hodnotí a konzultuje připravované developerské záměry (ve Vimperku by se hodil názor odborníka např. u připravovaného developerského projektu v lokalitě pod Hrabicemi), podílí se na vypisování urbanistických a architektonických soutěží a v neposlední řadě iniciuje zapojování obyvatel města do formulace vizí rozvoje města.
Jednoduše řečeno, městský architekt je osoba, která dohlíží na to, aby se zamezilo devastujícím zásahům, jako je např. esteticky nevhodné umístění moderních prvků do historické části města, nežádoucí vznik “satelitů” apod.
Finanční náklady na zřízení městského architekta záleží na dohodě, která s ním bude uzavřena. Navrhujeme pro Vimperk externího městského architekta, jenž bude od města pobírat peníze pouze za služby, které pro město vykoná. Nemyslíme si, že je vhodná paušální odměna či dokonce zřízení stálé pracovní pozice.

Alternativní vzdělávání

Časy se mění. Klasickému modelu vzdělávání, kdy učitel stojí před lavicí, žáci si zapisují a následně jsou zkoušeni z reprodukování učitelových myšlenek, postupně zvoní hrana. Rodiče více a více hledají jiné cesty, jak své děti vzdělávat a vychovávat. Zvláště pro děti, které v konzervativních školách jen těžko uspějí, můžou být alternativní vzdělávací směry, jako je např. Montessori, waldorfská škola či Daltonský plán, vhodným řešením. Princip těchto pedagogik je založený na kreativitě, osobní zodpovědnosti, svobodě rozhodování, chápání kontextu a spolupráci učitelů, žáků i rodičů. Určitě se nejedná o směry, které vyhovují každému a které by měly vytlačit klasické školy. Ale v moderním městě, které se snaží přilákat mladé lidi, by měla být poptávka rodičů po alternativě ke klasickým školám a školkám naplněna.
Zakládání waldorfských a Montessori školek, škol či alespoň tříd není výstředností velkých měst. Montessori školka a Montessori třídy při běžné ZŠ fungují například v Prachaticích či Táboře, školu založenou na principech waldorfské pedagogiky mají v Písku. Neříkáme, aby město bylo hned zřizovatelem. Pokud se však najde soukromá iniciativa, jako se stalo například ve Volyni, musí být ze strany města jasná podpora.

Chcete-li i vy moderní Vimperk a voláte-li po změně, přijďte k volbám a dejte křížek NEVIHNUTÍ.

Vimperk – Město bez politických kotrmelců

Vimperk – Město bez politických kotrmelců

Volby jsou za dveřmi a můžeme se právem obávat, že s novým vedením přijdou nové vize a plány města následně opět doznají mnoha změn… Bohužel, v minulosti se toto již mnohokrát stalo. Je to správně?

Myslíme si, že rozhodně NEPOMOHOU politické kotrmelce a zbrklé změny. Město potřebuje konzistentní rozvoj v klíčových směrech. Od toho jsou dokumenty jako územní plán a program rozvoje města Vimperk 2016-2022. Chceme strategické změny? Pak je nutné najít shodu napříč zastupitelstvem, aktualizovat strategické dokumenty a dle těchto dokumentů se následně řídit! Úředníci města i občané by měli vědět, jaké jsou dlouhodobé plány města. Na základě priorit lze diskutovat koncepce, připravovat projekty, žádat o dotace.

Neměli bychom opakovat překotné realizace bez přípravy a využijme luxusu, že volby budou zase až za 4 roky. Budiž nám výstrahou ulice Mírová, kdy realizace “za každou cenu do voleb” přináší tolik problémů s parkováním, obslužností pro integrovaný záchranný systém a v neposlední řadě komplikace se získáním dotaci. Všichni víme, že opravit tuto ulici je důležité, ale rozhodně právě zde platí “dvakrát měř, jednou řež”. Pak by totiž samotná uzavírka ulice mohla trvat třeba o polovinu méně času, měli bychom informaci o dotaci a občané i záchranné složky by byli včas a komplexně informováni.

Existují aktuálně projekty, které by Nezávislé Vimperské Hnutí – NEVIHNUTÍ chtělo zastavit? V posledních letech se zastupitelé hodně dohadují. Nicméně problém není v projektech jako takových, ale ve financování a způsobu realizace. Rekonstrukce ulice Mírová se připravuje již několik let, tam je shoda. Nemohlo to však počkat o pár měsíců, aby bylo jasno, jaké jsou podmínky pro udělení dotace? Zakrytí plaveckého bazénu je důležité, už jen kvůli životnosti stávající vany za 25 mil. Chceme ale krytý bazén i za 120 milionů, a nebo počkáme o rok či dva, až stavební horečka ustane a ceny budou nižší? Nešlo by přece jen někde ušetřit, pokud bychom udělali důkladný rozbor?
Největší otázkou je asi lokalita pod Hrabicemi, kde byly pozemky prodány developerovi. Tam toho bohužel asi již moc nezmůžeme, jelikož smlouva je podepsaná. Samozřejmě, je zde možnost postavit mnoho domů, nabídnout tak Vimperákům možnost bydlení ve svém, a to na klíč, bez stresu stavby a starostí s tím souvisejících. Je to však reálné? Město bude i přesto muset celou lokalitu dříve či později napojit na centrální svod dešťové vody, bude muset vybudovat druhou příjezdovou komunikaci (napojení na komunikaci k VAVI), a to přinese nemalé investice. Jistota toho, že se najde dostatek lidí, kteří mají či budou mít trvalé bydliště ve Vimperku, neexistuje. Riziko, že naopak nemovitosti koupí “lufťáci” a budou to mít jako víkendový byt či zdroj příjmu z pronájmu, veliké… Ve výsledku město bude muset prohrnovat, starat se o komunikace, financovat osvětlení, bude řešit klasické problémy takového satelitu, ale příjmy ze státního rozpočtu (z rozpočtového určení daní, které je závislé na počtu trvale bydlících obyvatel) nám to nevylepší a místní zde bydlet nebudou.

A nesmíme zapomenout ani na několik parcel, které již byly v minulosti prodány Vimperákům. Ti do toho šli za určitých podmínek a náhle se pravidla mění uprostřed hry. To není naše představa stabilního prostředí.

Co budeme podporovat? Stačí se podívat na prvních 10 největších priorit města dle aktuálního plánu rozvoje města Vimperk 2016-2022. Souhlasíme se stávajícími prioritami pro investice. Nicméně nesmí to být za každou cenu. Vždy je nutné zvažovat, zda-li na to město má prostředky, je příznivá doba na stavebním trhu, jaké jsou vypsané dotační tituly atd.

NEVIHNUTÍ bude prosazovat v rámci startegických priorit města:

1) Dokončit výstavbu areálu vodních sportů – Projekt je již ve fázi výběru dodavatele. V rámci možností budeme hledat lepší řešení pro společné parkování pro areál letních sportů a krytého bazénu v rámci změny stavby před dokončením.
2) Rozšířit, modernizovat a zlepšit infrastrukturu sportovišť – zimní stadion, letní stadion, areál Vodník – Postupná oprava zimního stadionu probíhá. Znovu otevřeme otázku jeho letního využití. V září bude hotový nový atletický okruh. Prosadíme studii na areál letních sportů a koncepci rozvoje areálu Vodník. Budeme se snažit o postupnou realizaci na základě studií.
3) Modernizovat a opravit ZŠ TGM, MŠ Mírová – Rekonstrukce exteriéru budovy ZŠ TGM v parku je ve finále, tento rok bude dokončena i jídelna školy. V případě existence spolufinancování z dotačních zdrojů podpoříme postupnou rekonstrukci elekroinstalace, suterénu s tělocvičnou a další úpravy v ZŠ TGM. Stejně tak opravu hospodářské budovy v MŠ Mírová.
4) Vytvořit architektonickou/územní studii ulice 1. máje a Pivovarské ul. a realizace prvních etap změny této tepny města Vimperk – Studie i výsledný projekt jsou hotové. Dodavatel je vysoutěžený na celou část od Fišerky až po hotel Zlatá Hvězda. Budeme dbát na kvalitní realizaci a minimalizaci dopravního kolapsu, který by mohl nastat při souběhu s výstavbou kruhového objezdu na Fišerce. Preferujeme důslednou etapizaci.
5) Rekonstruovat a modernizovat areál letního kina – Podporujeme areál letního kina jako letní scénu. Současně musí být řešeno parkování, které může být parkováním i pro návštěvníky zámku. Nesmíme zapomínat na provozní řád areálu, jeho údržbu a náklady na provoz.
6) Rekonstruovat bývalý internát lesnické školy – Budeme prosazovat přestavbu budovy na dům s pečovatelskou službou.
7) Revitalizovat sídliště Mírová – Podporujeme realizaci parkovacího domu pod ulicí SNP, zjednosměrnění horní části sídliště (Mírová a SNP). Nicméně revitalizace sídliště se nesmí zúžit pouze na honbu za parkováním. Cílem by mělo být celkové zlepšení komfortu bydlení v této lokalitě. To je souhrn urbanistických změn, vylepšení mobiliáře, zvýšení úrovně bezpečí a v neposlední řadě vylepšení komunitního života v oblasti. Důsledně budeme dbát na hledání dotačních prostředků z IROP, SFŽP, SFDI a dalších nejen pro toto sídliště.
8) Zřídit nový dům s pečovatelskou službou – viz bod 6. Budeme usilovat o využití budovy internátu lesnické školy.
9) Vyřešit dopravní infrastrukturu a logistiku celého města se zaměřením na parkovací plochy a posílení pozice chodců a cyklistů – Podporujeme výstavbu centrálních parkovišť v ulici Pasovská a na Vodníku. Budeme usilovat o zpomalení dopravy v centru města (což výrazně vyřeší realizace rekonstrukce ulice 1. máje).
10) Vybudovat jednotný, funkční mobiliář – Podpoříme soutěž na návrh kvalitního a dlouhodobě užitného mobiliáře, kde důležitým kritériem je funkčnost a životnost.

Vimperk – (Ne)skutečná brána Šumavy?

Vimperk – (Ne)skutečná brána Šumavy?

Jak “přežít” Vimperk? Pro mnoho turistů je to zřejmě dost oříšek. Když někdo do Vimperka zavítá, většinou narazí – infocentrum, které je problém nalézt. Náměstí krásné pro bydlení, avšak téměř bez služeb pro turisty. Zámek s omezeným provozem… Tak aspoň že ty cukrárny a kavárny ve městě fungují :-).

Samozřejmě, mnoho se za poslední léta zlepšilo, ale pokud to s turismem ve městě myslíme vážně, musíme se začít snažit ještě více. Vimperk má strategickou polohu. Je přirozenou “Bránou Šumavy” pro návštěvníky od Českých Budějovic, Prahy i Pasova. Ale samotné dobré umístění nestačí. Udělat z Vimperka vyhledávaný cíl turistů musí nejen město, ale i podnikatelé. Právě město ale musí začít a dát jasný impuls, že to s turismem myslí vážně. Jsme přesvědčeni, že právě teď je nejvyšší čas. Do roku 2020 bude částečně opraven zámek, snad i ulice 1. máje (aspoň po hotel Zlatá Hvězda), dokončeno zakrytí plaveckého bazénu. To jistě není vše, mnoho menších projektů se doufejme také podaří zrealizovat.

Je pochopitelné, že každý nevidí prioritu v turismu a chce řešit pro něj prioritnější problémy. Parkování a celková revitalizace sídlišť, bezpečnost apod. To však neznamená, že by město nemělo být aktivní v otázce turismu. Naopak. Náklady mohou být v porovnání s revitalizací sídliště nízké a je to investice, která se vrátí výběrem daní a poplatků vázaných na turistický ruch, vyšší návštěvností a příjmy ve službách provozovaných nejen městem, zvýšením atraktivity města pro bydlení (a tedy vyšší příjmy z rozpočtového určení daní). A co to mimochodem přinese nám, občanům města? Více fungujících obchodů, služeb, lepší možnosti trávení volného času, nové pracovní příležitosti, zlepšení dopravní obslužnosti. Kde je poptávka, vznikne i nabídka!

Nechceme asi nikdo z Vimperka druhý Český Krumlov, kde je turistů tolik, že v centru města již dnes prakticky nikdo nebydlí. Dobrým příkladem je pro nás Sušice. Můžete zde lehce zůstat celý týden a stále Vás to bude bavit.

A jaká je zkušenost návštěvníka Vimperka v roce 2028?

Zeptali jsme se pana Nováka, který přijel s celou rodinou až z Valašského Meziříčí:
Jak jste se o Vimperku dozvěděl?
Tož tak jsem viděl reklamu na “Vimperk – Brána Šumavy” na billboardech a taky na mě vyskakovala reklama všude na internetu a turistických portálech.

Co ubytování, dobré?
Pohoda. Volal jsem kvůli ubytování přímo na infocentrum města. Mají zde totiž kompletní přehled, které hotely a penziony mají aktuálně volné kapacity a na základě doporučení jsem provedl rezervaci. Je to služba města a je bez poplatku. Asi proto jsou zde registrované opravdu všechny hotely a penziony v okolí, což třeba na booking.com zdaleka neplatí. Ostatně, na toto jsem navyknutý z každého lepšího zahraničního horského střediska. Rovnou mi zde nabídli i komentovanou prohlídku města a výlet do národního parku s průvodcem. Také jsem zde našel přehledné informace o všech akcích ve městě a okolí.

Proč vlastně Vimperk? Je tu co dělat?
Ve Vimperku trávíme prodloužený víkend, jelikož jsou zde výborné služby pro celou rodinu a přitom je to do horských středisek kousek. Město má propracované napojení turistických tras a cyklostezek na celou Šumavu. Teď v době elektrokol, které vydrží na baterku přes 10 hodin, je to opravdu paráda. Navíc každý den jezdí ski/cyklobusy na Zadov i Kvildu a vlakem jsme na Kubově Huti také lehce. Dokonce už prý ani není vlaková výluka směrem na Lipku (pozn. red. – zrušena v roce 2027). Údajně na to přispívá město Vimperk a Národní park Šumava, aby ulevily přírodě. Nejvíc mě nadchlo interaktivní virtuální prohlídka městem, která poskytuje návštěvníkům zajímavosti i historické informace o městě. Každý si pak ve městě najde to své.

Moje žena s dcerou na sport moc nejsou, ale to vůbec nevadí. Ve městě je krásný zámek s prohlídkovými trasami, krytý bazén včetně wellness a mohou navštívit Steinbrenerovu městskou galerii i galerii Pod Zámkem. Večer půjdeme celá rodina do nově digitalizovaného kina na horkou novinku, Hvězdné války 25.

V infocentru jsem obdržel kartu turisty, a mám tak na mnoha místech ve Vimperku i v okolních horských střediscích výrazné slevy na vstupném, stejně tak i slevy v některých kavárnách, cukrárnách či restauracích, cyklobus zdarma a jiné. Jednou ročně se pak losuje o zajímavé ceny.

Slyšel jste o mulisportovním areálu Vodník?
Tak určitě. Zvažoval jsem ubytování v kempu na Vodníku, přímo u nástupu na místní vyhlášené singletracky, ale nakonec bydlíme v centru. Avšak s Vodníkem počítáme na celý jeden den. Já a kluci pojedeme na singletracky, žena zkusí s dcerou jen 3 km inline dráhu a pak mají v plánu místní volnočasové aktivity – lesní workout, běžecký okruh a snad se dostanou i do lanového parku. Mimochodem u nás ve městě je lyžařský oddíl, který jezdí do Vimperka právě kvůli Vodníku každou zimu na soustředění.

Jaké jsou vaše další plány?
V infocentru mi mimo jiné poradili minizoo někde v “Rokli” s navazující naučnou stezkou, je to však údajně spíše pro menší děti. Na vyhlášenou stezku skřítků se chystáme. Prý vylepšili nástup na stezku a přidali další aktivity. Taky musím pochválit mnoho “kešek” v okolí, už jsme jednu našli:-).

Doporučíte Vimperk svým známým?
Je to tu výborné a rozhodně budu pobyt ve Vimperku doporučovat všem svým známým. Dává to smysl. Je zde vyžití pro celou rodinu a přitom stále v přírodě. Navíc národní park zavedl do parku vstupné, omezil počet návštěvníků a plánuje speciální přirážky pro ubytované, takže bydlet v parku je čím dál tím dražší. S kartou turisty mám toto také mnohem levnější!

Také chcete takový Vimperk?

NEVIHNUTÍ bude prosazovat tyto kroky:
– Vytvoření strategického plánu “Turisté vítáni” (souhrn investičních i marketingových opatření s cílem zvýšit atraktivitu města pro turisty). Město musí definovat detailní plán pro další 4 roky a specifikovat dlouhodobé vize s výhledem alespoň na 10 let.
– Finanční i materiálovou podporu infocentra a centrální propagaci města, centrální registr ubytování a komplexní služby pro návštěvníky.
– On-line přehled všech akcí a zajímavých nabídek ve městě a okolí (nikoliv pouze akcí, na kterých město spolupracuje), spravovaný zaměstnanci infocentra. Viz. např. Strakonak.cz
– Kartu turisty (dobrý příklad zde)
– Dokončení plánů a realizaci záchytných parkovišť v ulici Pasovská, u areálu Vodník a letního kina.
– Postupný rozvoj Vodníka a Areálu letních sportů (viz samostatný článek)
– Městskou galerii (Steinbrenerova městská galerie)
– Rozšíření cyklotras s napojením na horská centra (Zadov, Kvilda, Kubova Huť, Borová Lada) i sousední města (Strakonice, Volyně, Prachatice)
– Digitalizaci kina a obnovení letní scény
– Podpora venkovního sezení – zrušení poplatku za zábor podnikatelům, kteří budou aktivně propagovat město (distribuce letáků, zapojení se do informačního systému apod.)
– Menší projekty, které obohatí nabídku služeb ve městě

Je to reálné?

Chápeme, že nelze stihnout vše za jedno volební období, možná ani za dvě. Obzvláště pokud město bude aktuálně splácet úvěry o celkové částce 200+ mil. Jde však nastartovat procesy a směrování města. Mnoho z námi prosazovaných cílů nepotřebuje přímou investici, ale úsilí zaměstnanců města či příspěvkových organizací a hlavně jasnou, konzistentní podporu vedení města, které musí být hnacím motorem změn.