Archiv pro měsíc: Září 2022

Vimperk – město, se kterým si rozumíte

Vimperk – město, se kterým si rozumíte

Slušná komunikace, otevřenost vůči občanům i naslouchání názorům druhých, včetně politických oponentů, byly hlavní důvody, proč jsme se před čtyřmi lety rozhodli poprvé kandidovat. V některých ohledech se tato otázka posunula (aktivní sociální sítě města, zavedení Mobilního Rozhlasu, zlepšení politické kultury ve vimperském zastupitelstvu), přesto je stále co zlepšovat.

Chceme jasně a srozumitelně informovat občany i návštěvníky Vimperka o tom, co se ve městě děje. Chápeme, že některé investice, stavební akce apod. jsou natolik náročné a spletité, že se o nich jen těžko srozumitelně informuje. Přesto věříme, že lze nalézt cestu, jak sdělit občanovi vše podstatné bez zbytečných paragrafů a úřednických obratů. Inspirací nám v tomto ohledu může být Týden na radnici, který pravidelně psával bývalý starosta P. Dvořák. Ačkoliv jsou naše představy o městě, jeho vedení a fungování v lecčems rozdílné než ty Jihočechů 2012, zrovna toto považujeme za povedený počin. Nad každým dobrým nápadem je podle nás dobré se zamyslet a případně se inspirovat – bez ohledu na to, kdo s ním přišel.

Chceme, aby nejen zvolení zastupitelé, ale i místní podnikatelé a všichni občané měli možnost zapojit se do směřování našeho města. Proto jsme navrhli a prosadili participativní rozpočet, díky kterému vzniklo několik zajímavých počinů (lávka u nemocnice, zkulturnění Pivovarských teras, nové lavičky). V tomto volebním období, kdy byl zástupce Nevihnutí členem městské rady, vznikly a stále vznikají rovněž důležité dokumenty, na kterých se podílela i veřejnost a které budou mít v případě, že budou respektovány i příštím vedením města, dlouhodobý dopad na rozvoj Vimperka (strategický plán, koncepce cestovního ruchu, kulturní koncepce). Zástupci města se také setkávají s podnikateli a zástupci spolků. Chceme v tomto trendu pokračovat a vzájemnou spolupráci a podporu ze strany města podporovat. Vážíme si práce, kterou pro naše město dělají podnikatelé, spolky i jednotlivci, a chceme využívat potenciálu šikovných a schopných lidí.

NEVIHNUTÍ je sdružení nezávislých kandidátů, kteří komunikují jasně, věcně a se všemi. Pokud chcete, aby právě takoví byli Vaši zástupci, volte č. 3.

Adéla Jiříková

kandidátka za NEVIHNUTÍ

Vimperk – zelená brána Šumavy

Vimperk – zelená brána Šumavy

Město, stejně jako domácnosti a všechny organizace a podniky, se potýká se zvyšováním cen za energie. V tomto roce ceny energií stouply o stovky procent. A nikdo neví, jaká nás čeká budoucnost. Proto je nutné, aby se i město snažilo omezovat náklady za energie. Cestou by mohlo být použití solárních panelů na objektech města (školy, školky, úřad) či využití „chytrých“ lamp pouličního osvětlení s detekcí pohybu. Zároveň bychom chtěli zrevidovat, zda je skutečně nutné svítit veřejným osvětlením celou noc i v místech, kde se chodí minimálně a která se dají snadno obejít osvětlenou cestou. Nejsme jediní, kdo si leckdy nesmyslného osvětlování všiml, jsme proto rádi, že by v tomto ohledu mohla panovat shoda napříč politickými stranami a hnutími.

Zástupci města musí mít na paměti cenu provozu i nejistou budoucnost vždy, když připravují rekonstrukce ulic či mění inventář města. Současná krize je sice největší za dlouhou dobu, přesto k něčemu podobnému může dojít v každé době. Proto je potřeba při plánování počítat i se scénáři, které se v danou dobu nezdají pravděpodobné.

Další situace, na kterou by se mělo naše město připravit, je zvyšující se teplota. Evropská města bojují s rostoucími teplotami víc a víc – a vypadá to, že bude hůř. Zavádí se proto opatření jako natírání střech na světlé barvy, vysazování stromů či například omezení sekání trávy z důvodu udržování vlhkosti. Vimperk je díky své poloze i rozloze oproti jiným městům ve velké výhodě, přesto je to téma i pro nás, Vimperáky. Podporujeme proto výsadbu zeleně nejen z estetických, ale i praktických důvodů. Na druhou stranu je potřeba mít na paměti, že se zvyšujícím se teplem přichází i sucho – vysazovat tedy vlhkomilné letničky, které budou vyžadovat častou závlahu, není rozhodně ideální.

Vimperk by coby brána Šumavy měl být zelený – a to jak vizuálně, tak i ideově. Pokud také chcete žít ve městě, které umí myslet nejen na dnešek, ale i na zítřky, volte NEVIHNUTÍ – č. 3.

Adéla Jiříková

kandidát za NEVIHNUTÍ

Vimperk – dobré místo pro život

Vimperk – dobré místo pro život

Ačkoliv je Vimperk krásné historické město s unikátní polohou, podle údajů Českého statistického úřadu dochází od přelomu tisíciletí k neustálému snižování počtu jeho obyvatel. K letošnímu roku je to už přibližně o 15 %. Důvodů je jistě celá řada, ale když se bavím s bývalými Vimperáky o důvodech jejich odstěhování jinam, bohužel jako jeden z důvodů uvádějí i bydlení. A to jak vlastnické, tak i nájemní. O to smutnější je zjištění, že se odstěhovali např. jenom o pár kilometrů dál do sousední obce, protože tam dokázali narozdíl od Vimperka realizovat své plány.

Aktuální ceny a dostupnost stavebních materiálů, úrokové sazby, strach z recese a cen energií jsou zcela jistě důvody nižší poptávky po výstavbě rodinných domů. S tím město jako takové mnoho neudělá. Ale dalším a velice palčivým problémem je dostupnost a připravenost pozemků – a v tom již město může udělat mnohé. I v těžkých časech by měly být připravovány plány, jak Vimperákům umožnit získat vytoužený pozemek k výstavbě rodinného domu.To není rozhodně úkol na měsíce, neboť příprava změny územního plánu a projektů je běh na dlouhou trať. Tím spíše by se s přípravou mělo začít co nejdříve, a až se situace na trhu změní, budeme připraveni. Zde se přímo nabízí příprava lokalit „Branťák“ či Kalvárie, ale tím to nesmí skočit. Je nutné se pokusit najít i nové lokality, o kterých se zatím neuvažovalo.

Důležité je dle mého názoru i to, pro koho mají být pozemky připraveny. A tím jsou obyvatelé Vimperka. Rozhodně by nemělo docházet k tomu, že budou pozemky skupovat bohatí lidé z různých koutů České republiky a budou si zde dělat své letní/zimní sídlo.  Ne! Primárně mají být pozemky určeny obyvatelům Vimperka, přilehlých osad a lidí s blízkým napojením na Vimperk. Bohužel tady jako nedobrý příklad použiju projekt BIDLI. Vůbec nemám nic proti spojení se soukromým sektorem – naopak, považuji to za správnou a s ohledem na dnešní stav financí i v některých případech nutnou cestu. Ale to, že se město připravilo o možnost jakéhokoliv ovlivnění, komu budou domy prodány, považuji za velice nešťastné. Možnost, že nemovitosti koupí pro Vimperk zcela cizí lidé a Vimperští budou dále marně shánět pozemek, mi přijde velice nesprávná.O to horší situace nastane v případě, kdy dům koupí někdo na „kšeft“ a sám zde pobývat nebude. Ve výsledku by tak město muselo udržovat komunikace, prohrnovat sníh, financovat osvětlení apod., ale příjmy ze státního rozpočtu (z rozpočtového určení daní, které je závislé na počtu trvale bydlících obyvatel) nám to nevylepší. Otázkou ovšem zůstává, jak celý projekt vůbec dopadne. Už nyní muselo zastupitelstvo prodlužovat termíny, které byly zakotveny v původní smlouvě s BIDLI. Možná že k realizaci projektu nedojde a pak bude mít město možnost za 1/10 kupní cenu (tj. 13 Kč/m2 bez DPH) pozemky odkoupit zpět.

Vimperk má i nemalé množství nájemních bytů, které by si mělo město podržet. Aktuální počet je něco lehce nad jeden tisíc. Zde rád vidím, že peníze vybrané z nájemného se vracejí do oprav bytového fondu a nebo slouží k financování realizace nových bytů – viz „lesárna“. Ano, i toto je správný způsob, jak nabídnout lidem možnost bydlet ve Vimperku. Finanční zdroje města jsou omezené, a tak se zde nabízí zapojení soukromého sektoru. Forma PPP projektů je poslední dobou velice využívána a může být ku prospěchu všech.

Kandiduju spolu s dalšími nezávislými kandidáty za hnutí NEVIHNUTÍ. Podpořte nás v nadcházejících volbách a pojďme spolu připravit podmínky pro bydlení ve Vimperku. Volte NEVIHNUTÍ, volte č. 3.

David Pfeifer

kandidát za NEVIHNUTÍ