Archiv pro štítek: dluh

Vimperk – zodpovědný hospodář

Vimperk – zodpovědný hospodář

Všichni si asi přejeme mít krásné prosperující město, které je příjemným místem pro život, atraktivní pro turisty i vhodné pro podnikání. Všichni asi chceme, aby naše děti dostaly kvalitní základní i středoškolské vzdělání přímo ve městě, bez nutnosti cestování. To je jistě cíl nás všech, občanů města Vimperk. Bohužel, bez zodpovědného přístupu lze tohoto cíle jen stěží dosáhnout.

Nezávislé vimperské hnutí – NEVIHNUTÍ chce prosazovat ekonomicky zdravé město, kde budeme společně usilovat o skloubení odvážných vizí se zodpovědností řádného hospodáře. Všechno chce svůj čas a nelze vše udělat najednou. Proto je povinností zástupců města určit priority, řádně připravit projekty a zajistit jejich financování způsobem, který neohrozí budoucí rozvoj města. Využitím dotací a grantů je možné celkově snížit finanční náročnost projektů. Již v tuto chvíli je město zadluženo úvěry výrazně přesahující 200 mil. Kč, přičemž celkové příjmy rozpočtu jsou pro střednědobý výhled okolo 170 mil. Kč ročně. Plánované výdaje pro následují léta jsou okolo 150 mil. Kč ročně (výdaje budou ve skutečnosti ještě vyšší, neboť v této částce ještě nejsou započítány splátky již schválených úvěrů). Jak je vidět, tak volných prostředků moc nezbývá (http://www.vimperk.cz/files/10344.pdf). Z čeho pak budeme předfinancovávat projekty a garantovat vlastní zdroje pro získání nových dotací? Aktuální velikost dluhu je limitující. O to víc bychom se měli mít na pozoru, když podle predikcí ministerstva financí bude tempo růstu české ekonomiky zpomalovat, což může mít negativní dopad na určité příjmové složky městského rozpočtu. Konjunktura tu nebude věčně.

Zodpovědný hospodář nekouká jen na stránku výdajovou, ale snaží se optimalizovat i příjmy. Všechny aktivity města nemohou být výdělečné, a to je v některých případech naprosto v pořádku – město musí podporovat své obyvatele a garantovat určitý životní standard. Ovšem minimalizace ztrát je důležitou činností řádného hospodáře. Ať to jsou pravidelné audity městských organizací, investice do moderních technologií s jasnou návratností, či např. podpora turismu a navýšení příjmu z návštěvnosti krytého bazénu, z výběru ubytovacích a parkovacích poplatků atd.

NEVIHNUTÍ bude prosazovat

  • maximální využití státních i evropských dotací, grantů přeshraniční spolupráce a další
  • hospodaření s financemi města s vědomím nejistých zítřků