Archiv pro štítek: rozvoj

Vimperk – Město bez politických kotrmelců

Vimperk – Město bez politických kotrmelců

Volby jsou za dveřmi a můžeme se právem obávat, že s novým vedením přijdou nové vize a plány města následně opět doznají mnoha změn… Bohužel, v minulosti se toto již mnohokrát stalo. Je to správně?

Myslíme si, že rozhodně NEPOMOHOU politické kotrmelce a zbrklé změny. Město potřebuje konzistentní rozvoj v klíčových směrech. Od toho jsou dokumenty jako územní plán a program rozvoje města Vimperk 2016-2022. Chceme strategické změny? Pak je nutné najít shodu napříč zastupitelstvem, aktualizovat strategické dokumenty a dle těchto dokumentů se následně řídit! Úředníci města i občané by měli vědět, jaké jsou dlouhodobé plány města. Na základě priorit lze diskutovat koncepce, připravovat projekty, žádat o dotace.

Neměli bychom opakovat překotné realizace bez přípravy a využijme luxusu, že volby budou zase až za 4 roky. Budiž nám výstrahou ulice Mírová, kdy realizace “za každou cenu do voleb” přináší tolik problémů s parkováním, obslužností pro integrovaný záchranný systém a v neposlední řadě komplikace se získáním dotaci. Všichni víme, že opravit tuto ulici je důležité, ale rozhodně právě zde platí “dvakrát měř, jednou řež”. Pak by totiž samotná uzavírka ulice mohla trvat třeba o polovinu méně času, měli bychom informaci o dotaci a občané i záchranné složky by byli včas a komplexně informováni.

Existují aktuálně projekty, které by Nezávislé Vimperské Hnutí – NEVIHNUTÍ chtělo zastavit? V posledních letech se zastupitelé hodně dohadují. Nicméně problém není v projektech jako takových, ale ve financování a způsobu realizace. Rekonstrukce ulice Mírová se připravuje již několik let, tam je shoda. Nemohlo to však počkat o pár měsíců, aby bylo jasno, jaké jsou podmínky pro udělení dotace? Zakrytí plaveckého bazénu je důležité, už jen kvůli životnosti stávající vany za 25 mil. Chceme ale krytý bazén i za 120 milionů, a nebo počkáme o rok či dva, až stavební horečka ustane a ceny budou nižší? Nešlo by přece jen někde ušetřit, pokud bychom udělali důkladný rozbor?
Největší otázkou je asi lokalita pod Hrabicemi, kde byly pozemky prodány developerovi. Tam toho bohužel asi již moc nezmůžeme, jelikož smlouva je podepsaná. Samozřejmě, je zde možnost postavit mnoho domů, nabídnout tak Vimperákům možnost bydlení ve svém, a to na klíč, bez stresu stavby a starostí s tím souvisejících. Je to však reálné? Město bude i přesto muset celou lokalitu dříve či později napojit na centrální svod dešťové vody, bude muset vybudovat druhou příjezdovou komunikaci (napojení na komunikaci k VAVI), a to přinese nemalé investice. Jistota toho, že se najde dostatek lidí, kteří mají či budou mít trvalé bydliště ve Vimperku, neexistuje. Riziko, že naopak nemovitosti koupí “lufťáci” a budou to mít jako víkendový byt či zdroj příjmu z pronájmu, veliké… Ve výsledku město bude muset prohrnovat, starat se o komunikace, financovat osvětlení, bude řešit klasické problémy takového satelitu, ale příjmy ze státního rozpočtu (z rozpočtového určení daní, které je závislé na počtu trvale bydlících obyvatel) nám to nevylepší a místní zde bydlet nebudou.

A nesmíme zapomenout ani na několik parcel, které již byly v minulosti prodány Vimperákům. Ti do toho šli za určitých podmínek a náhle se pravidla mění uprostřed hry. To není naše představa stabilního prostředí.

Co budeme podporovat? Stačí se podívat na prvních 10 největších priorit města dle aktuálního plánu rozvoje města Vimperk 2016-2022. Souhlasíme se stávajícími prioritami pro investice. Nicméně nesmí to být za každou cenu. Vždy je nutné zvažovat, zda-li na to město má prostředky, je příznivá doba na stavebním trhu, jaké jsou vypsané dotační tituly atd.

NEVIHNUTÍ bude prosazovat v rámci startegických priorit města:

1) Dokončit výstavbu areálu vodních sportů – Projekt je již ve fázi výběru dodavatele. V rámci možností budeme hledat lepší řešení pro společné parkování pro areál letních sportů a krytého bazénu v rámci změny stavby před dokončením.
2) Rozšířit, modernizovat a zlepšit infrastrukturu sportovišť – zimní stadion, letní stadion, areál Vodník – Postupná oprava zimního stadionu probíhá. Znovu otevřeme otázku jeho letního využití. V září bude hotový nový atletický okruh. Prosadíme studii na areál letních sportů a koncepci rozvoje areálu Vodník. Budeme se snažit o postupnou realizaci na základě studií.
3) Modernizovat a opravit ZŠ TGM, MŠ Mírová – Rekonstrukce exteriéru budovy ZŠ TGM v parku je ve finále, tento rok bude dokončena i jídelna školy. V případě existence spolufinancování z dotačních zdrojů podpoříme postupnou rekonstrukci elekroinstalace, suterénu s tělocvičnou a další úpravy v ZŠ TGM. Stejně tak opravu hospodářské budovy v MŠ Mírová.
4) Vytvořit architektonickou/územní studii ulice 1. máje a Pivovarské ul. a realizace prvních etap změny této tepny města Vimperk – Studie i výsledný projekt jsou hotové. Dodavatel je vysoutěžený na celou část od Fišerky až po hotel Zlatá Hvězda. Budeme dbát na kvalitní realizaci a minimalizaci dopravního kolapsu, který by mohl nastat při souběhu s výstavbou kruhového objezdu na Fišerce. Preferujeme důslednou etapizaci.
5) Rekonstruovat a modernizovat areál letního kina – Podporujeme areál letního kina jako letní scénu. Současně musí být řešeno parkování, které může být parkováním i pro návštěvníky zámku. Nesmíme zapomínat na provozní řád areálu, jeho údržbu a náklady na provoz.
6) Rekonstruovat bývalý internát lesnické školy – Budeme prosazovat přestavbu budovy na dům s pečovatelskou službou.
7) Revitalizovat sídliště Mírová – Podporujeme realizaci parkovacího domu pod ulicí SNP, zjednosměrnění horní části sídliště (Mírová a SNP). Nicméně revitalizace sídliště se nesmí zúžit pouze na honbu za parkováním. Cílem by mělo být celkové zlepšení komfortu bydlení v této lokalitě. To je souhrn urbanistických změn, vylepšení mobiliáře, zvýšení úrovně bezpečí a v neposlední řadě vylepšení komunitního života v oblasti. Důsledně budeme dbát na hledání dotačních prostředků z IROP, SFŽP, SFDI a dalších nejen pro toto sídliště.
8) Zřídit nový dům s pečovatelskou službou – viz bod 6. Budeme usilovat o využití budovy internátu lesnické školy.
9) Vyřešit dopravní infrastrukturu a logistiku celého města se zaměřením na parkovací plochy a posílení pozice chodců a cyklistů – Podporujeme výstavbu centrálních parkovišť v ulici Pasovská a na Vodníku. Budeme usilovat o zpomalení dopravy v centru města (což výrazně vyřeší realizace rekonstrukce ulice 1. máje).
10) Vybudovat jednotný, funkční mobiliář – Podpoříme soutěž na návrh kvalitního a dlouhodobě užitného mobiliáře, kde důležitým kritériem je funkčnost a životnost.