Areál letních sportů je šance hlavně pro místní

Areál letních sportů je šance hlavně pro místní

Spolky Vimperk žije! a Prostor Vimperk pomohly v rámci projektu Hledá se Vimperk s první, časově náročnou, nejméně viditelnou a nejvíce opomíjenou částí – sběrem požadavků, diskuzí nad potřebami, propagací myšlenky koncepčního rozvoje areálu letních sportů. Chceme, aby potenciál areálu nezůstal jen v myšlenkách, ale začal se koncepčně tvořit veřejný prostor, který má ambice oslovit všechny generace. Výsledky z této analytické části byly odprezentovány na setkání 28. června a budou předány vedení města. Budeme usilovat o to, aby závěry byly použity jako dobře prodiskutovaný podklad pro architektonickou soutěž či studii. Jsme přesvědčeni, že základem úspěšného rozvoje musí být jasná koncepce, na které lze postupně budovat.

V prostoru areálu probíhá momentálně improvizovaná prezentace výsledků formou velkoformátových posterů a bude k vidění až do konce července. Každý se tak může cestou domů z města zastavit, prostudovat si shrnutí potřeb různých skupin obyvatel, hrozby i příležitosti areálu či 9 klíčových témat od architektů. K tomu se musí připojit další požadavky města, provozovatele areálu.

Co chceme hlavně prosadit? Výsledná studie musí být závazným rozvojovým plánem a ne jen další počin, který někdo s novým hnutím mysli shodí ze stolu 🙁

Comments: 25 206