Archiv pro štítek: petice

Je to tam!

Je to tam!

Včerejší datum bylo mezním termínem pro odevzdání kandidátních listin a v našem případě i petičních archů, které posvětí naši kandidaturu. Jako hnutí nezávislých kandidátů jsme si schválně zvolili tu nejtěžší možnou cestu. Cestu bez podpory některé z politických stran. Cestu nutnosti shromáždit minimálně 517 podpisů voličů a možnosti mluvit s Vámi. Již minimálně toto nás odlišuje od ostatních stran či hnutí kandidujících do komunálních voleb ve Vimperku.

A povedlo se. Spolu s přihláškou k volbám jsme včera odevzdali archy s celkově 681 podpisy, což je o 164 více, než jsme potřebovali. Děkujeme všem, kteří podepsali – vážíme si možnosti, kterou jste nám tím otevřeli a zároveň nás velice potěšila podpora a zpětná vazba, kterou jsme během sběru podpisů získali od velice rozmanité skupiny občanů Vimperka a přilehlých osad. Chápeme i ty, kteří odmítli podepsat – ať už z důvodů nechuti kamkoliv se podepisovat, strachu o své osobní údaje či z pouhých nesympatií k našemu hnutí. Všechny důvody jsou legitimní. A největší dík patří mnoha dobrovolníkům, kteří nám se sběrem pomohli a výrazně nás tak přiblížili na startovní čáru volebního „závodu“.

Se sběrem podpisů jsme začali docela pozdě – měli jsme na něj jen 25 dní. Brali jsme to jako takový malý test, jestli jsme schopni obstát jak před vimperskou veřejností, tak sami před sebou – jestli zkrátka umíme, jak se dneska s oblibou říká, zabrat. A výsledek jasně ukázal, že to dokážeme. V podobném nasazení budeme pokračovat i nadále. V předvolebním období a v případě získání mandátů i v následujících 4 letech. Jsme uskupení lidí mnoha profesí i názorů, které spojuje elán, nadšení a chuť sbírat zkušenosti.

Pustili jste nás k volbám – děkujeme!
Nevihnutí (Petr Samek, Adéla Jiříková, Jan Hanžl, David Pfeifer, Lenka Kukačková, Jan Czerwenka, František Řehoř, Stanislava Vacíková, David Šindler, Roman Pech, Simona Žižková, Ondřej Šavrňák, Hana Zubová, Jiří Kortus, Milan Kuncl, Hana Košnarová, Pavel Mráz)

Představujeme Nezávislé vimperské hnutí – Nevihnutí

Představujeme Nezávislé vimperské hnutí – Nevihnutí

Do počínající předvolební vřavy vstupuje další subjekt, který se pokusí získat sympatie voličů. NEzávislé VImperské HNUTÍ – NEVIHNUTÍ.

Jsme sdružením (převážně) mladých lidí, kteří už nechtějí nečinně přihlížet tomu, jak klesá úroveň komunikace mezi některými zástupci našeho města. Osobní spory, neblahá společná historie a antipatie začínají převažovat nad úsilím o prosperitu města. Často už není důležité to, co je předkládáno, ale to, kým je to předkládáno. Chápeme, že některé osobní křivdy je těžké odpustit a zapomenout a že i politik je jen člověk. I proto chceme ve vimperském zastupitelstvu nové, nezatížené a zdravě naivní tváře.

Proč jsme se rozhodli kandidovat?

Všichni se dlouhodobě zajímáme o vimperské dění a není nám lhostejné. Všichni jsme ve Vimperku nějakým způsobem aktivní a snažíme se udělat z něj živé město. Někteří z nás jsou členy spolku Vimperk žije!, který mimo jiné vydává Vimperský samizdat. I díky tomu jsme si uvědomili, jak je vimperské zastupitelstvo vztahově zamotané a jak složité je pro nezúčastněné jednotlivé uzly rozmotávat a orientovat se v nich. Říkáme si, že dost už bylo minulosti. Už nechceme řešit to, co bylo. Chceme tvořit to, co bude.

Co chceme ve Vimperku narovnávat?

V posledních letech se Vimperk mění v moderní a otevřené město, což je rozhodně trend, v němž chceme pokračovat. Mezi priority Nevihnutí patří maximální zapojení občanů Vimperka do rozhodování o důležitých otázkách a transparentnost radnice. Chceme, aby zastupitelé města naslouchali potřebám Vimperáků a vedli s nimi pravidelné a neformální dialogy. Budeme naslouchat potřebám osad a komunikovat s osadními výbory jakožto největšími znalci na problematiku svých osad. Budeme podporovat spolky a kluby významně se spolupodílející na atmosféře města.

Vimperk je město se strategickou polohou a velkým turistickým potenciálem. Město musí vyslat jasný signál, že Vimperk chce být významným turistickým cílem. Věříme ve Vimperk, který nabízí rozmanité a moderní služby, je zázemím pro návštěvníky Šumavy. Vytvoříme kartu turisty, která bude prostřednictím slev a výhod motivovat návštěvníky horských středisek k návštěvě i našeho města. Podporujeme vznik městského muzea, rozšíření nabídky kulturních akcí a zasadíme se o rozvoj kvalitní letní scény.

Sport neodmyslitelně patří k Vimperku. Nevihnutí bude prosazovat promyšlený rozvoj areálu letních sportů. Chceme navázat na výsledky projektu Hledá se Vimperk a realizovat architektonickou soutěž, která stanoví vzhled a funkci areálu na desítky let. Nebojíme se ani slova “Vodník”. Domníváme se, že kvalitní sportoviště poblíž města, ve kterém fungují velmi úspěšné sportovní kluby a gymnázium generující olympijské naděje, je velkým benefitem, jehož potenciál bychom měli rozvinout. Koncepční, jistě i kompromisní řešení umožní rozšíření nabídky aktivit nejen pro lyžaře, in-linisty a bikery, ale také pro běžce, příznivce singletracků, maminky s kočárky i seniory.

Témat, o kterých chceme diskutovat, je mnoho. Například podpora ještě těsnějšího navazování česko-německých vztahů, podpora opatření a služeb minimalizující sociálně-patologické jevy (např. terénní sociální práce, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), zřízení institutu městského architekta a další. Nelze také nezmínit otázku existence gymnázia jakožto klíčové instituce. Pokud chceme, aby ve Vimperku chtěly žít mladé rodiny s dětmi, musí město vyvinout maximální snahu o udržení této školy. Víme, že město má možnosti omezené, ale i přesto je hodně co zlepšovat. Od podpory propojení výuky s praxí a zapojení bývalých (a dnes již ve svém oboru úspěšných) studentů, po vylepšení dopravního spojení pro školáky z přilehlých obcí nebo již zmiňovaný rozvoj areálu Vodník.

Vimperk je malé město a témata jednotlivých uskupení, která vstupují do voleb, se budou jistě prolínat. Což, jak doufáme, otevře prostor pro smysluplnou práci příštího zastupitelstva města. Pokud bude Nevihnutí jeho součástí, budeme k hospodaření s městskými prostředky přistupovat zodpovědně. Vidět za sebou spoustu udělané práce je sice lákavé, ale pro přítomnost by se nemělo zapomínat na budoucnost. Budeme se snažit, aby se nezvyšoval již tak vysoký dluh města a investovalo se s rozmyslem. Město musí efektivně využívat dotace. Slovo “koncepční” nesmí být sprosté slovo, ale naopak cesta, jak šetřit peníze díky kvalitně připraveným projektům. Chceme tempo růstu, které je pro město a budoucí generace bezpečné.

Vimperáci, pustíte nás k volbám?

Cesta do komunální politiky, kterou jsme si zvolili, je ta nejtěžší možná. Jako hnutí nezávislých kandidátů se musíme prokázat podpisy 7 % všech voličů Vimperka. Potřebujeme tedy 517 Vašich podpisů, díky kterým budeme moci na podzim kandidovat. Svým podpisem vyjádříte pouze souhlas s kandidaturou Nevihnutí, neupíšete se tedy k povinnosti jej volit. Petiční archy jsou k dispozici u členů a přátel Nevihnutí a dále jsou ke stažení na stránkách www.nevihnuti.cz, kde jsou i aktuální informace o petičních místech. Děkujeme vám všem, kteří nám svůj podpis dáte a umožníte nám “utkat” se o místa v městském zastupitelstvu.

Přejeme všem Vimperákům klidné a slunné léto.
Za Nevihnutí
Petr Samek, David Pfeifer, Adéla Jiříková, David Šindler, Jan Czerwenka, Stanislava Vacíková, Jiří Kortus, František Řehoř, Simona Žižková, Milan Kuncl, Jan Hanžl, Ondra Šavrňák, Roman Pech a další